A+ A A-

XRS'17 πρωταθλητής Ελλάδος TCmodified

  • Κατηγορία: FRT News
sotcham17tcmod
Το καπελάκι πήγε φουλ με 2ο πρωτάθλημα για τον 1Διαμαντής 589 2Κιντής 580 3Μπαρτζης 558 στα Touring Modified


TC MODIFIED
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 98 98 98 97 0 97 100 98 93 779
ΚΙΝΤΗΣ 97 96 97 96 0 94 97 97 94 768
ΜΠΑΡΤΖΗΣ 0 94 96 92 0 92 95 0 89 558
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 100 0 100 94 94 100 488
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 0 0 95 0 0 91 98 100 97 481
ΒΕΛΑΩΡΑΣ 100 95 94 0 0 0 96 0 0 385
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0 97 0 94 0 98 0 0 95 384
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 0 100 0 0 0 90 0 0 96 286
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 98 0 0 0 0 98 196
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΓ 0 0 100 93 0 0 0 0 0 193
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 96 90 186
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑ 0 0 93 91 0 0 0 0 0 184
ΤΣΑΤΣΑΜΗΣ 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96
ΚΑΡΟΥΝΗΣ 0 0 0 0 0 96 0 0 0 96
ΜΑΡΙΧΩΛΑΣ 0 0 0 95 0 0 0 0 0 95
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 95 0 0 0 95
ΚΑΖΟΓΛΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 95 0 95
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 0 0 0 0 0 93 0 0 0 93
ΘΕΟΔΟΡΩΠΟΥΛΟΣ Π 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92
ΒΟΥΤΣΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91

TC MODIFIED
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 98 98 98 97 0 0 100 98 0 589
ΚΙΝΤΗΣ 97 96 97 96 0 0 97 97 0 580
ΜΠΑΡΤΖΗΣ 0 94 96 92 0 92 95 0 89 558
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 100 0 100 94 94 100 488
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 0 0 95 0 0 91 98 100 97 481
ΒΕΛΑΩΡΑΣ 100 95 94 0 0 0 96 0 0 385
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0 97 0 94 0 98 0 0 95 384
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 0 100 0 0 0 90 0 0 96 286
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 98 0 0 0 0 98 196
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΓ 0 0 100 93 0 0 0 0 0 193
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 96 90 186
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑ 0 0 93 91 0 0 0 0 0 184
ΤΣΑΤΣΑΜΗΣ 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96
ΚΑΡΟΥΝΗΣ 0 0 0 0 0 96 0 0 0 96
ΜΑΡΙΧΩΛΑΣ 0 0 0 95 0 0 0 0 0 95
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 95 0 0 0 95
ΚΑΖΟΓΛΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 95 0 95
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 0 0 0 0 0 93 0 0 0 93
ΘΕΟΔΟΡΩΠΟΥΛΟΣ Π 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92
ΒΟΥΤΣΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91